Tư vấn giám sát

Đội ngũ Tư vấn Giám Sát chất lượng dự án của CÔNG TY TNHH MTV XD - TM DV HUỲNH GIA HẢI là những người giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý các công trình xây dựng, có trách nhiệm cao trong việc theo sát từng giai đoạn của dự án với tư tưởng chủ đạo xuyên suốt quá trình là ngăn ngừa sai phạm có thể xảy ra để đạt được mục đích thành công của dự án.

Đội ngũ Tư vấn Giám Sát chất lượng dự án của CÔNG TY TNHH MTV XD - TM DV HUỲNH GIA HẢI là những người giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý các công trình xây dựng, có trách nhiệm cao trong việc theo sát từng giai đoạn của dự án với tư tưởng chủ đạo xuyên suốt quá trình là ngăn ngừa sai phạm có thể xảy ra để đạt được mục đích thành công của dự án

< Trở lại